Privacy

Voor reisgenoot-zoeken.nl is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Bent u van mening dat uw gegevens van onze site verwijderd dienen te worden dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Uw gegevens zullen dan zo spoedig mogelijk verwijderd worden.
Gegevens welke u via de website aan ons bekend maakt zullen nooit aan derden worden verstrekt en alleen intern bij reisgenoot-zoeken.nl worden gebruikt.